FosenNamsos Sjø utlystei sommer en konkurranse for å få innspill på navn til 4 nye fartøyene som byggestil det nye anbudet fra 2014. Det kom inn mange gode forslag, mange av dissevar dessverre allerede i bruk og derfor ikke tilgjengelige for oss. Vi harlikevel klart å finne frem til gode navn med bakgrunn i de innkomne forslag.Hva synes du om navnevalgene? Si din mening i kommentarfeltet under.

Følgende navn er valgt:

2 hurtigbåter Trondheim -Kristiansund: MS Terningenog MS Tyrhaug

KombikatamaranØyrekken: MS Frovær

Bygdebåt i Osen: MS Osenfjord

FosenNamsos Sjø ogKystekspressen takker for stor interesse for konkurransen og gode innspill.

Fartøyene settes inn i rute somfølger:

• MS Terningen settes inn i rute i mars 2014,

• MS Tyrhaug før årsskiftet 2014/2015,

• MS Froværfebruar 2014 og

• MS Osenfjord i juni 2014.

Dette er en tegning av den nye kombikatamaranen som skal settes i rute mellom Frøya og Øyrekken.