- Tillatelsen for skadefelling av bjørn gjelder i én uke. Det er gitt tillatelse for felling i hele Indre Fosen samt i de delene av Åfjord og Verran kommune som befinner seg sør for veien mellom Follafoss og Sørdalen, sier Kjell Vidar Seljevoll ved Fylkesmannen i Trøndelag til Fosna-Folket sent fredag kveld.

I forutsetningene for skadefellingstillatelsen påpekes det at fellingsforsøket skal rettes mot områdene hvor skaden sist er dokumentert. Det vil si ved Krokvatnet i Indre Fosen kommune.

Binne med unger eller binnens unger alene er også unntatt fellingstillatelsen.

Fant ullhår fra bjørn

Onsdag ble en sau funnet drept ved setra i Grønlia på grensa mellom Verran og Åfjord kommune. Statens Naturoppsyn er rimelig sikker på at denne sauen ble drept av bjørn.

Den første sauen ble drept av bjørn her ved Grønlia på Verrafjella. Foto: Alexander Killingberg

På dagen fredag ble nok en sau funnet drept ved Krokvatnet lenger vest i Indre Fosen kommune.

- Vi sendte ut rovviltkontakter til stedet nå i kveld. Da de undersøkte den ene søyen, fant de ytterligere en sau drept. Ved Krokvatnet er det to voksne søyer som er døde. Begge har bittskader. Drapsteknikken er veldig typisk for bjørn. Vi har også funnet ullhår fra bjørn på stedet. Det er typisk at bjørnen røyter mye av dette på denne tiden. Når vi legger sammen alle opplysningene, er det ingen tvil om at de to sauene er drept av bjørn, forteller Frode Aalbu i Statens Naturoppsyn.

Krysset på kartet angir hvor Krokvatnet ligger noen kilometer øst for fylkesvei 715 ved Osavatnet.

Ullhårene blir sendt inn for DNA-testing. Når svaret foreligger, vil det sannsynligvis være mulig å si mer om hvor bjørnen kommer fra og om den er registrert tidligere.

- Drept torsdag

Sent fredag kveld ga Fylkesmannen skadefellingstillatelse. Et jaktlag skal nå ut i felten for å spore opp og felle bjørnen. Aalbu forteller at de har en vanskelig oppgave foran seg.

- De to sauene ved Krokvatnet ble sannsynligvis drept torsdag. De hadde radiobjeller på seg, og de ble utløst i kveldingen torsdag. Det er imidlertid en viss forsinkelse på disse radiobjellene. Jeg har diskutert litt med rovviltkontakten. Ut ifra blant annet uttørking på kadaveret så har de trolig ikke blitt drept torsdag kveld. Natt til torsdag eller torsdag morgen er mer sannsynlig. Det betyr at sporene på stedet allerede er nærmere to døgn gamle når jakten starter, påpeker han.

- Kan gå tilbake

Hvor bjørnen befinner seg nå, er nær umulig å si. En bjørn kan potensielt vandre fire mil i løpet av en dag. Den kan også holde seg i ro i et område.

- Bjørnen kan gå tilbake til byttet sitt. Det er ikke uvanlig. Bjørnen kan selvsagt også bare fortsette videre. Bjørnen som er på Fosen nå, er langt fra sitt fødested. Den er åpenbart på vandring, og det er veldig vanskelig å anslå når den slår på bremsen, eller om den bare går videre. Dette blir bare gjetting. Det er helt umulig å si, men det kan være at den fortsatt er i området, sier Aalbu.

Jaktlaget som skal forsøke å lokalisere bjørnen, bruker sporhunder for å få fatt i byttet.

- Dette er litt som å lete etter nåla i høystakken. Det er sannsynligvis flere hundre andre vilt i området som forstyrrer sporene, mens det statistisk sett bare er én bjørn. Jegerne har et veldig krevende oppdrag, påpeker Aalbu.

Utsikt fra sørvestsiden av Skurvhatten på Verrafjella fredag kveld. Ingen bjørn i sikte. Her ser vi utsikten nordvestover i retning Krokvatnet hvor bjørnen drepte to sauer torsdag. Foto: Alexander Killingberg

- Kritisk

Det er Eivind Myklebust som eier de to sauene som ble drept av bjørn ved Krokvatnet. Han håper jegerne lykkes med å finne bjørnen så raskt som mulig.

- Dette er kritisk for sauene våre. Jeg håper de tar bjørnen fort. Bjørnen er ikke ut etter kjøttet på sauene. Dens spiser bare opp juret, så går den videre på en ny. Vi må regne med at det går med noen sauer hver dag om den får fortsette, sier han.

Jaktlaget starter letingen etter bjørnen lørdag morgen. Natten blir brukt til planlegging og forberedelser, opplyser Tore Solli i Indre Fosen kommune.

Krokvatnet, som er et naturlig utgangspunkt for jakten, ligger et par kilometer rett øst for Osavatnet.