Arbeidet som skulle utføres natt til tirsdag på fylkesveg 715 mellom Krinsvatn i Rissa og Åfjord ble ikke  ferdig, opplyser Statens vegvesen.

- Vi ble ikke ferdig med fjellrensk- og fjellsikringsarbeidet natten som var, og må derfor stenge vegen for å fullføre arbeidet førstkommende natt fra kl. 23.00-05.00, sier Henrik Skog Tømmervik.