I desember i fjor gikk et større steinras over fylkesvei 14 i Berfjorden i Roan. Veien ble stengt i over en uke etter hendelsen. Siden den gang har skoleelevene blitt skysset med båt forbi den rasutsatte strekningen.

178 mill.

Raset i desember fikk også fortgang i arbeidet med en varig rassikker løsning for Berfjorden. En arbeidsgruppe med representanter fra blant annet Roan kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune ble opprettet. Gruppa kom tidligere i år frem til at bru over Berfjorden er den beste løsningen. Med en bru slipper bilistene å kjøre langs den rasutsatte veien inn i fjordarmen. Fylkesutvalget vedtok tidlig i april å igangsette et skisseprosjekt. Kostnadene for bru over fjorden var den gang estimert til 178 millioner kroner.

Slik så veibanen ut etter det siste raset i Berfjorden i desember. Før raset samme morgen kjørte skolebussen forbi. Foto: Alexander Killingberg

- Utfordrende

Fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem sier at prosjektet nå har blitt enda mer krevende.

- Det er flere ting som er utfordrende, men det kritiske i situasjonen medfører at vi gjør det vi kan for å få det til uansett. Men dette er ikke noe enkelt prosjekt. Det er nok enda mer krevende enn vi håpet på, sier han.

Trolig dyrere

Solem ønsker ikke å gå veldig mye innpå hva det er som gjør prosjektet enda mer krevende. Fylkestinget skal behandle saken den 14. juni, og innstillingen er ikke sendt ut ennå. Men Solem røper at usikkerheten knyttet til både kostnader og gjennomføring gjør saken krevende. Han bekrefter at kostnaden på prosjektet trolig vil bli større enn hva som tidligere har blitt anslått.

- Det er krevende fordi saken kommer på siden av alt det andre, men slik er det noen ganger. Så er fjorden dyp, bunnforholdene er et moment og det er noen skjær i sjøen. Så må dette finansieres ved at vi tar opp lån som skal betales ned via fremtidige rassikringsmidler, forklarer han.

Men fylkeskommunen kan heller ikke være hundre prosent sikre på at de får rassikringsmidlene i fremtiden. Fylkesdirektør Solem sier imidlertid at man har stor grunn til å tro at ordningen videreføres.

Veien var stengt i lengre tid etter raset i Roan i desember i fjor. Foto: Alexander Killingberg

- Ingen jobber imot

Solem mener administrasjonen har gjort en svært grundig jobb siden fylkesutvalgets vedtak tidlig i april.

- Jeg mener vi har laget en god og grundig sak som politikerne skal ta stilling til. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til løsning, effekt og økonomi, men jeg klarer ikke å se at noen jobber mot saken, sier han.

Prioriterer Berfjorden

Kartet viser dybden på Berfjorden. Det er partiet øverst til høyre som er utfordrende.

Leder for komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune Karin Bjørkhaug (KrF) forteller at komiteen på onsdag skal behandle en sak som angår Berfjord-prosjektet.

- Vi kommer til å vedta at Berfjorden i Roan skal prioriteres som det neste rassikringstiltaket vi igangsetter. Dette er ingen totalprioritering av alle rassikringsprosjekter i Trøndelag. Vi ber rådmannen komme tilbake med en sak for resten av Trøndelag, sier hun.

Bjørkhaug opplyser at hun har fått signaler om at det går i riktig retning med tanke på en varig løsning for Berfjorden.

- Vi har tidligere vært tydelige på at vi ønsker en løsning som ivaretar både nord- og sørsiden av Berfjorden. Det virker som det går i den retning nå. Dybden i fjorden er imidlertid en utfordring. Jeg har forstått det slik at et brufundament må på plass omtrent der fjorden er dypest. Om det er løsmasser på bunnen, så må disse mudres bort. Det kan bli et krevende arbeid, og i tillegg er kostnadene usikre, påpeker hun.