Gunnar Eiken, driftsinspektør i Norled, opplyser at han signerte kontrakt med AtB torsdag. Kontrakten gjelder endringer i ferjesambandet Brekstad – Valset mandager, fredager og søndager fra 19. juli til og med mandag 5. oktober.

Fredag ettermiddag sier fylkesrådmann i Sør-Trøndelag Odd Inge Mjøen at det også skal bli signert kontrakt ut året.

– Vi kommer til å inngå avtale med Norled om utvidelse ut året, bekrefter Mjøen overfor Fosna-Folket.

Seks flere avganger søndager

I sambandet går MF Ytterøyningen (A-ferje) og MF Frafjord (B-ferje).

Mandager blir det fra førstkommende søndag én ekstra avgang.

– B-ferja starter opp klokka 06.20 fra Valset i stedet for 06.45. Det betyr at det blir én ekstra avgang mandager. Vi hadde håp om enda tidligere avgang, men det er ikke mulig på grunn av at beredskapsferja (MF Ytterøyningen, journ. anm) ligger til kai, opplyser Eiken.

Fredager blir det en forskyvning i sambandet.

– Fredager utsettes første avgang med B-ferja fra Brekstad, og åpningstiden blir forlenget 55 minutter om ettermiddagen. B-ferja starter fra Brekstad klokka 08.00, noe som betyr at det blir én ekstratur klokka 18.

Fra førstkommende søndag blir det seks flere avganger.

– AtB har bestilt større ruteproduksjon på B-ferja fra klokka 14 på søndager til klokka 19.55. På søndager blir det totalt seks flere avganger i sambandet, sier Eiken.

Takker mannskapet

Driftsinspektøren forteller at det var utfordringer med å få til å mobilisere midt i ferietiden, men at blant annet mannskapet på ferjene skal ha æren for at dette gikk i orden.

– Vi hadde ikke klart dette uten hjelp fra flere parter. Mannskapet har gjort en kjempejobb som klarer å mobilisere så raskt i ferietiden, så vi vil rette en stor takk til dem, sier Eiken.

I gang med Fosen-strategien

Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag Odd Inge Mjøen sier at bestillingen til AtB gjelder ut året.

– Grunnen til at det ble ut året, og ikke ut hele kontraktsperioden, er en vurdering som rådmannen har gjort i forhold til Fosen-strategien. Den har vi startet på, og vi har god dialog med kommuner, næringsliv og pendlerforening på det, sier Mjøen.

Fosen-strategien skal behandles i desember. Mjøen forteller at det vil bli gjort delkonklusjoner underveis, og at det vil bli jobbet parallelt med kommende økonomiperiode og Fosen-strategien. Fylkesrådmannen er klar på at sambandet ikke vil gå tilbake til scratch fra nyttår.

– I forbindelse med budsjettarbeidet som jeg skal legge fram i midten av oktober til fylkesutvalget, vil det også framkomme hvordan vi prioriterer i 2016, sier Mjøen og legger til:

– Jeg tror alle skjønner at når vi nå utfører en kapasitetsutvidelse for 2015, så blir det vanskelig å ta den bort for 2016. Det vil være en forventing hos folket om at det blir videreført.

– AtB har hatt en svært krevende jobb med å få kontroll på kostnadssiden, og det har dem løst på en utmerket måte, mener han.

– Økning av gjenstående biler

Mjøen forteller at kostanden for styrkingen fra 19. juli og ut 2015 er antydet av AtB til å være opp mot en trekvart million. Han forteller at disse pengene er «funnet».

– Dette har vært en løpende prosess siden mars, da dette spørsmålet først kom opp. Vi må se på totaliteten for hele fylket, og vi må følge trafikkutviklingen, noe vi også har gjort. Vi så hva som skjedde sist søndag, og det viser at gjenstående biler har økt. Det har vært en tiltagende økning som vi ikke kan leve med ut fra samfunnsoppdraget vi har.

Hva som skjer fra 2016 er ikke spikret.

– Det er en kabal som må gå opp. Det mangler ikke på forslag når det gjelder enkeltstående løsninger på ferje, båt og buss, men vi må se på totaliteten i hele fylket. Vi kan ikke se isolert kun på enkeltstrekninger. Vi har et samfunnsoppdrag for å gi gode løsninger til befolkningen i hele fylket, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Les mer om Brekstad - Valset-sambandet:Thor Bretting hylles for økt ferjekapasitetSlik kan Brekstad - Valset bli fra 2017Ekstraordinært møte skal legge føringer for framtidens ferjesamband på FosenAtB har inngått kontrakt med Boreal