- Dette er ikke saker som har skjedd nylig, men det har skjedd i løpet av byggeprosessen. Episodene har funnet sted tilbake i tid. Vi har arbeidet med flystasjonen i flere år, sier direktør for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug til Fosna-Folket.

Tirsdag skriver Adresseavisen at flere arbeidere har blitt fratatt sikkerhetsklareringen for brudd på sikkerhetsreglene som gjelder for utbyggingen av kampflybasen. Avisen skriver at minst et av regelbruddene det dreier seg om handler om bruk av mobiltelefon og fotografering på det strengt bevoktede området på Ørland flystasjon.

Tilbake i tid

Fosna-Folket har ikke fått lov til å ta bilder inne på flere deler av flystasjonen der anleggs- og byggearbeid av hensyn til sikkerheten. Blant annet er hele den nordlige delen av flystasjonen gradert, slik at ingen får ta med seg utstyr som kan fotografere inn på stasjonen. Det samme forbudet gjelder for alle anleggsarbeiderne på flystasjonen, og militært personell uten særlig tillatelse.

Dobloug sier at han føler Forsvarsbygg har god kontroll, og at alle entreprenærene og arbeiderne som jobber innenfor gjerdet på flystasjonen forstår hvorfor det er nødvendig med et robust sikkerhetsreglement og vakthold på flystasjonen. Han forteller at hendelsene med bortvisninger for brudd på reglementet har funnet sted tilbake i tid.

- Det er noe av det nyeste og ypperste forsvaret har som skal på plass på kampflybasen. Det er i nasjonens interesse at det er godt sikret, sier Dobloug.

Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase. Foto: Jakob Ellingsen

Vil ikke bekrefte fotografering

Dobloug sider til Adresseavisen at det ikke er mistanke om spionasje. Avisen skriver videre at minst en arbeider har blitt bortvist fordi han har dobbelt statsborgerskap, noe som ikke er tillatt i henhold til sikkerhetsreglene.

Dobloug vil ikke omtale innholdet i de ulike hendelsene eller hvilke spesifikke årsaker det er til at arbeidere har blitt fratatt sikkerhetsklarering og dermed mulighet til å jobbe på kampflybasen.

- Jeg vil ikke gå inn på hvilke spesifikke hendelser det gjelder. Jeg kan bekrefte at arbeidere er vist bort. Det er ikke veldig alvorlige ting det dreier seg om, sier Dobloug.

Ukentlig opplæring

Dobloug sier alle nye arbeidere få en briefing og orientering om sikkerhetsreglementet på kampflybasen den mandagen de har sin første arbeidsdag. I tillegg er alle som arbeider med utbyggingen sikkerhetsklarert på forhånd. De strenge sikkerhetskravene gjør at det i praksis kun er mulig for norske arbeidere å jobbe med kampflyutbyggingen.

I følge Adresseavisen sier flere av entreprenørene som jobber på flystasjonen at regelverket er greit.

- Vi har vært veldig tydelige overfor våre ansatte at sikkerhetsreglementet må følges, blant annet at det er totalforbud mot bilder inne på plassen. Vi opplever ikke dette som noe problem, sier daglig leder Lars Georg Backer i Backe Nordvest til avisa.