Osen-rådmann Roar Leirset var ikke med da de andre rådmennene i Fosen sist uke entes om en felles innstilling til vedtak. Hans innstilling til vedtak er ikke i tråd med de andre, som taler for sammenslåing til én kommune.

Grensejustering Bessaker

Roar Leirset anbefaler kommunestyret å ikke slå seg sammen med noen annen kommune. I forslaget til vedtak står videre at angående grensejustering, er kommunestyret fortsatt åpne for å forhandle om grensejustering i forhold til grenda Bessaker i Roan kommune sitt ønske om å bli en del av Osen kommune.

Leirset sier i sin vurdering at å lage tre likeverdige kommunesenter ikke vil kunne gi videre gevinster. Skal man holde fast ved dette prinsippet, kunne man like gjerne delt Fosen i tre like kommuner, skriver Leirset.

«Bør aldri lage mer enn ett sentrum»

Leirset skriver videre:

«For å ta ut den gevinsten en sammenslåing bør inneholde, bør man aldri lage mer enn ett sentrum, og kanskje vil dette også måtte skje over tid hvis man går for erklæringen. Kulepunkt 4 under sammen overskrift inneholder lyspunkter for både Osen og Roan, som tidligere ikke er tilgodesett med felles tjenestesentre. Angående samme punkts innhold til private og frivillige tjenesteytere i lokalsamfunnene bør man uttrykke mer skepsis. Her viser tendensen at alle sammenslåinger over noe tid fører til større geografiske enheter også innenfor frivilligheten, og dette er ofte ikke til det bedre. Man bør også stille seg spørsmålet om det er fornuftig å la Ordfører velge kommunesenter, dette kan i beste fall gi alternering mellom de tre sentrene, men vil nok i stor grad være påvirket av hvor velgermassen bor …»

Rådmannen har også betenkeligheter i forhold til det som kollegene har skissert for ett Fosen.

Jørn Nordmeland stiller seg bak rådmannens vurderinger av saken. Foto: Terje Dybvik

– Enig med rådmannen

Jørn Nordmeland (KrF/V), tidligere ordfører og kjent skeptiker i forhold til kommunereformen, stiller seg bak rådmannens vurderinger av denne saken.

– Jeg er enig i de betenkelighetene Leirset forfekter. Å dele inn en ny Fosen-kommune med tre sentre, tror jeg vil bli ei ordning for en periode. Over tid blir man trolig stående tilbake med ett sentrum, sier Jørn Nordmeland, som tror rådmannens synspunkter vil høste flertall i Osen.