Bruker 800.000 kroner på 14 arrangement for at ørlendinger og bjugninger skal bli kjent

foto