Har avgjort at kommunens avtale om skoletomta var lovlig