Det legges for tida en fiberkabel til Uthaug. Der har Telenor entelefonsentral som er utbygd for å tilby bredbånd på det gamle kobbernettet.Imidlertid er det sagt at hele landet innen få år skal over på fiber. Hvorvidtdenne utbygginga gjør at folk på Uthaug på sikt kan belage seg på å fåskikkelig surfehastighet med mulighet til andre tilleggstjenester vites ikke.