– Vi regner med at det er snakk om en enkeltprøve. Vi har fått foreløpige resultater fra en prøve tatt 12. januar, og da var det på normalt nivå igjen, sier Harald Selnes, fagkonsulent jordbruk i Roan kommune, til Fosna-Folket.– Ingen god forklaring

Før helga mottok kommunen analyseresultater for vann tatt ved kommunehuset 15. desember. Ifølge rapporten viser aluminiumsprøven en konsentrasjon på 383 mikrogram per liter (MPL). Grenseverdien er 200 MPL.

«Denne verdien har vi egentlig ikke noen god forklaring på», skriver kommunen på sin nettside.«Vannet har vært misfarget»

Videre opplyser kommunen at det i mellomjula var problemer med lynnedslag. Da ble elektrodene på begge pH-meterene ødelagt, slik at det skal ha blitt vanskelig å dosere riktig tilsetting av aluminium.Les også: Må vente til neste år på rent drikkevann

«Vi har i denne perioden fått tilbakemelding på at vannet har vært misfarget, noe som kan skyldes feildosering av aluminium slik at fellingen av humusstoffer i vannet ikke har vært fullstendig. Vi kjører nå på en reserveløsning for måling av pH, og mener at vannkvaliteten pr i dag er god».

Normale verdier

Foreløpig resultat fra prøven tatt 12. januar viser 64,7 MPL for behandlet overflatevann tatt ved renseanlegget.