- Vi har planlagt å bore på sju punkt. Noen av punktene er i skredområdet helt inne ved land, forteller sjefsingeniør Stein-Are Strand i NVE.

Boringene på sjøen vil ta til mandag ettermiddag.

Trygg grunn

Etter det store raset onsdag forrige uke ble beboerne i 35 boliger evakuert. NVE prioriterte i første omgang å sjekke grunnforholdene på Kroa. NVE var i starten litt bekymret for lagene i minst et av hullene de hadde boret, men etter nærmere undersøkelser viste det seg at grunnen besto av sand eller silt.

NVE konkluderte lørdag med at boligene på Kroa og langs Kroveien står på trygg grunn. Beboerne fikk dermed flytte hjem igjen.

På en pressekonferanse lørdag fikk de evakuerte beskjed om at de kan reise hjem igjen. NVEs Stein-Are Strand er til høyre i bildet. Fra venstre ser vi Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H), fungerende Fosen-lensmann Hallgeir Stjern og regiondirektør i NVE Kari Øvrelid. Foto: Alexander Killingberg

Vil sjekke feriehus

Mandag pågår det fortsatt grunnboringer på land i Hjelopen. Veien er fremdeles stengt fra Hjelopen og østover. NVE sjekker nå om veien står støtt.

- Vi skal bore tre hull ved veien samt to nede ved de nye feriehusene til Hjellup fjordbo. Vi har også planer om å foreta en grunnboring ved feriehuset på Fjæravollen, men der spørs det om vi klarer å komme til med en borerigg, påpeker Strand.

Marit og Ola Gunnar Hjellup sa lørdag til Fosna-Folket at de vil satse videre på reiselivsprosjektet Hjellup fjordbo. De påpekte samtidig at de er spente på NVEs konklusjoner etter grunnboringene.

Med to grunnboringer ved feriehusene, får Hjellup nå grundige svar på hvordan det ligger an med grunnforholdene ved den nye reiselivsdestinasjonen.

Her ankommer borebåten Leksvik mandag. Foto: Ståle Sve Rian

Mulig sentrumssjekk

Strand i NVE utelukker ikke at det kan bli flere boringer i sjøen utenfor Leksvik sentrum.

- Det blir i så fall en fase to. Det er kostnader knyttet til å bore i sjøen, og da er det lurt å utnytte muligheten mens man likevel har utstyret her, påpeker han.

I utgangspunktet er det kun i rasområdet mellom Hjelopen og Køysan at NVE skal bore i sjøen. I en fase to kan det imidlertid bli aktuelt å bore i sjøen utenfor Kroa og andre deler av sentrum.

Strand forventer at NVE vil jobbe i Leksvik et godt stykke utover uka.

Rasområdet i Hjelopen sett fra lufta. Foto: Erling Skjervold