Den private barnehagen Læringsverkstedet Ervika i Bjugn får ikke utvide fra fire til seks avdelinger. Søknaden om utvidet drifts- og kapitaltilskudd ble avslått i kommunestyret torsdag, mot ni stemmer.

Spente tilhørere

Flere ansatte ved barnehagen satt på tilhørerplass under politikernes behandling, deriblant barnehagestyrer Guro Kjersheim Skogen.

På forhånd lød rådmannens innstilling at politikerne burde avslå søknaden, med bakgrunn i ledig kapasitet i områdene Ervik og Opphaug i nye Ørland kommune fra 2020. Kjersheim Skogen reagerte sterkt på det hun kaller et «dolkestøt» fra Bjugn kommune.

Nei fra ordføreren

- Nå har vi fått en søknad om utvidet antall barnehageplasser i Ervika. Jeg vil benytte anledningen til å si at dette handler om det totale behovet for barnehageplasser i Bjugn kommune. I dagens artikkel i Fosna-Folket kalles innstillinga et dolkestøt. Det er viktig for meg å understreke at det er utelukkende positive beskrivelser av barnehagen av foreldre og andre, innledet ordfører Ogne Undertun (Ap).

Han støttet rådmannens innstilling av primært to årsaker.

- Det ene er situasjonen i framtidige Ørland kommune når det gjelder kapasitet og behov. Det andre går på hvor det er behov for barnehageplasser i Bjugn. Vi har en barnehage i Bjugn sentrum som er full, og det er et gammelt bygg. Skal vi gjøre noe med barnehagene i Bjugn er det fortrinnsvis å erstatte gamle Lyngrabben barnehage, sa ordføreren fra talerstolen.

Ansatte fra Læringsverkstedet Ervika på tilhørerplass under møtet. Foto: Ina Marie Haugen

- Maner til tålmodighet

Han utelukket imidlertid ikke at det vil være behov for en utvidelse av Læringsverkstedet i årene som kommer.

- Jeg maner til tålmodighet. Det vil trolig bli behov for flere plasser i Ervika på sikt, og da får vi komme tilbake til denne saken. Dette handler ikke om misnøye med Læringsverkstedet eller en motstand mot private barnehager, sa Undertun.

Opposisjonsleder Einar Aaland (H) var sterkt uenig med ordføreren, og hevdet at det lå prinsippielle hensyn bak.

Faktafeil

- Du hevder at dette ikke handler om prinsipp, men det føler jeg. Jeg hører også at det er en del feil i saksframlegget, eksempelvis at vi pådrar oss en merkostnad på 1,8 millioner kroner. Faktum er at det ikke stemmer med mindre samtlige plasser ved barnehagen blir utnyttet. Dette er etter min mening en gavepakke til kommunen, ved at en privat aktør bidrar økonomisk når vi har sprengt barnehagekapasitet. Å flytte barna til Ørland vil innebære mer kjøring og større avstand mellom der barna bor og barnehagen, framholdt Aaland (H).

Tallgrunnlag

Administrasjonen, ved rådmann og enhetsleder for barnehagene i Bjugn, tilbakeviste dette under møtet. Mer spesifikt ble det redegjort for det økte kapitaltilskuddet fra kommunen pålydende nærmere 1,9 millioner kroner dersom barnehagen utvider 108 fylte plasser. Kapitaltilskuddet baseres på antall barn i barnehagen.

- Rådmannen forholder seg til det som står i saken. Det er lagt fram ei vurdering som vi mener er riktig, basert på behovet for barnehageplasser i Bjugn. I tallgrunnlaget har vi gått ut fra at barnehagen vil bli fylt opp, derav tallet i saksframlegget. Vi tar ikke utgangspunkt i at barnehagen blir stående tom, forklarte rådmann Ådne Røkkum.

Ordfører Ogne Undertun (Ap) og rådmann Ådne Røkkum. Foto: Ina Marie Haugen

Reelle behov

Røkkum fikk støtte av ordfører Undertun, som påpekte at det var naturlig å ta utgangspunkt i kostnaden dersom barnehagen blir fylt opp.

- Personlig ville jeg foretrukket at diskusjonen nå dreide seg om det reelle behovet i kommunen, og det er å erstatte en sentrumsbarnehage som i dag er full. Hvis foreldre nord i kommunen må kjøre til Ervika for å levere barna blir det upraktisk, sa ordføreren.

Partifelle Fredrik Sandness (Ap), som også leder hovedutvalget for helse og oppvekst i Bjugn, støttet rådmannens innstilling.

– Vi kan ikke la være å se denne saken i sammenheng med hele den nye kommunen. Læringsverkstedet har en avdeling på Opphaug, i umiddelbar nærhet. Og vi har en gammel, full barnehage i Botngård som vi må gjøre noe med, sa Sandness.

Kritiserte saksframlegget

Opposisjonsleder Einar Aaland (H) argumenterte sterkt for en utsettelse av saken, og ville sende saken i retur for korrigering av det han mener er faktafeil.

– Saksframlegget vi har fått er for dårlig til å fatte et vedtak, og svartmaler konsekvensene dette vil ha for kommunen. Jeg vil fraråde administrasjonen fra å prøve seg på politikk. Man må vise hele fakta, ikke bare halve, slo Aaland fast.

Utspillet vakte reaksjoner, og varaordfører Hans Eide (Sp) kalte det «usmakelig» å utsette saken på det grunnlaget.

– Over streken

– Vi i administrasjonen har ingen hensikt i å svartmale noen. Vi legger fram en sak som handler om dimensjonering av kommunens barnehageplasser. At vi skal bli beskyldt for å svartmale noen, er over streken, svarte rådmann Ådne Røkkum.

Ordfører Ogne Undertun (Ap) kalte det «ugreit» å beskylde administrasjonen for å drive politikk.

– Vi har ikke tradisjon for å klubbe folk i møtene våre, men jeg burde gjort det nå. Du kan ikke beskylde administrasjonen for slikt, sa ordføreren.

Forslaget fra Høyre om å utsette behandling av saken falt mot syv stemmer. Rådmannens innstilling om å avslå søknaden ble vedtatt mot ni stemmer.

– Veldig skuffet

Barnehagestyrer Guro Kjersheim Skogen synes det er beklagelig at utfallet ble slik.

– Vi er veldig skuffet, selvfølgelig er vi det. Vi takker for alle gode ord om den gode barnehagen vi driver i Ervika, og den gode kvaliteten skal vi fortsette med. Vi manglet en stemme for at drømmen om å få bygge ny barnehage, og en utvidelse, ville gå i oppfyllelse. Men nå skal vi ta en fot i bakken og legge en ny plan, sa styreren etter møtet.