Etter forslag fra den rådgivende viltnemda foreslår rådmannen at det gis fellingstillatelse på 376 elger i Indre Fosen for jaktsesongen 2018. 202 av disse elgene kan felles i Rissa-delen av kommunen.

Hjort og rådyr

Rådmannen foreslår videre at det kan felles 82 hjorter. 50 av disse kan felles i gamle Rissa kommune.

Rådmannen foreslår like ens en rådyrkvote på 127 dyr fordelt på valdene som ikke har fri kvote. Rissa utmarksråd, Leksvik bygdeallmenning og Leksvik grunneierlag har fri kvote.

Fellingsavgift

Arealutvalget skal også vedta størrelsen på fellingsavgifta.

Viltfondet er brukt opp, og med det store antall viltpåkjørsler og dermed ettersøk er det behov for økte inntekter. Viltnemda foreslår derfor at fellingsavgiftene settes til maksimale satser, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det betyr en avgift på 537 kroner for en voksen elg og 316 kroner for en elgkalv.

Fellingsavgiften for en voksen hjort foreslås til 411 kroner, og for en hjortekalv er forslaget 249 kroner.