Innkaller til ekstraordinært lukket møte for å ansette ny kommunedirektør

foto