Skattelistene: Hans arvinger har de største formuene på Fosen

foto