Nye og mer effektive vindmøller har kommet på markedet siden Fosen Vind besluttet utbyggingen for to og et halvt år siden. Derfor får nå de tre vindparkene som skal ferdigstilles i 2020, nye kraftigere turbiner. Det skriver Fosen Vind i en pressemelding.

– Gir større kraftproduksjon

Turbinene som er installert i Roan vindpark i år, samt turbinene som skal på plass ved Storheia vindpark til neste år, er på 3,6 megawatt. De øvrige vindparkene i Åfjord får 4,2 megawatt.

De nye turbinene skal også installeres i Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune. Samlet skal effektøkningen være på 56,4 megawatt, ifølge Fosen Vind. Den økte, årlige kraftproduksjonen er beregnet til 183 gigawattimer.

- Kraftigere turbiner gir større kraftproduksjon, uten at negative virkninger for miljø og samfunn blir større. Derfor er vi glade for å kunne gjøre dette i de tre siste vindparkene våre, sier Eivind Torblaa, daglig leder i Fosen Vind, i pressemeldingen.

Større rotordiameter

I Kvenndalsfjellet vindpark vil endringen medføre at antallet turbiner i parken reduseres fra 28 til 27. Antall turbiner ved Harbaksfjellet og Geitfjellet blir fortsatt henholdsvis 30 og 43.

Turbinene i disse vindparkene vil få større rotordiameter, med 117 meter på Harbaksfjellet og 136 meter på Geitfjellet.