Langt større skepsis til flystasjonen i 1960

foto