Halverte ordførerstillingen

Kommunestyret i nye Ørland kommune vedtok å flytte de aller fleste av oppgavene formannskapet har i dag med 20 mot 15 stemmer. Så halverte de ordførerlønna. Foto: Jakob Ellingsen