Går inn for avtale med privat utbygger: – Dette er ikke almisser

Både Ørland kommune og et privat utbyggingsselskap er i gang med å utvikle nye boligtomter på Mebostad like utenfor Bjugn sentrum. Foto: Ina Marie Holseth