Vedtok ny tannklinikk: – Vil aldri være mulig å tilby samme kvalitet på alle fylkets 55 tannklinikker

Det fremtidige helsehuset i Åfjord er planlagt i dette området i Åfjord sentrum. Foto: Terje Dybvik