Unnlot å sende ut innvendinger fra administrasjonen da politikerne diskuterte «hastesak»

foto