Unnlot å sende ut innvendinger fra administrasjonen da politikerne diskuterte «hastesak»

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) sier at han kun var delvis orientert om administrasjonens synspunkt i saken om tønnelagring på Takseveien. Foto: Ina Marie Holseth