Hjørnesteinsbedriften så de hadde et problem. Da ba de skoleelevene om hjelp