Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruksorganisasjonene Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Timeplanen for årets oppgjør ble kjent torsdag da Landbruks- og matdepartementet kunngjorde datoene.

Jordbruket legger fram sitt krav 26. april, og staten skal etter planen svare med sitt tilbud 5. mai. Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet 16. mai, ifølge oversikten.

Fredag presenterer budsjettnemnda for jordbruket tallgrunnlaget for årets oppgjør.