Beslagla disse våpnene etter trusselsituasjon: – Alvorlig sak

foto