Med disse posene jukser vi mest: – Jeg tror ikke det skjer på grunn av uvilje, men fordi en del er usikre