Hastetiltak: Planlegger 32 nye langtidsplasser så raskt det lar seg gjøre