På få uker ruskjørte mannen to ganger. Nå må han betale 50.000