Åpnet for «beordring»: – Hvis man er så redd for usikkerheten, så kan man si ok, en lærer er kommandert