Satte sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av eksplosjonsfaren

foto