Meldte om trafikkproblemer mellom Mosvik og Meltingen