– Vi startet arbeidet med å informere kundene om nedstenging av de første linjene i 2019, samtidig som de fikk nye teknologier for bredbånd og fasttelefon, sier Arne Quist Christensen i Telenor Norge.

Han lover at de kundene som fremdeles bruker fasttelefonnettet skal få tett oppfølging for å finne løsninger innen det stenges 31. desember i år.

– Kobbernettet er mange steder over 100 år gammelt, og tilfredsstiller ikke lenger kundenes krav til fart, sikkerhet og stabilitet. Derfor er nedstengingen i stor grad kundestyrt, men også begrunnet med at det ikke finnes tilstrekkelig utstyr eller teknisk kompetanse til å vedlikeholde det utdaterte nettet, sier Christensen.

94 prosent av privatkundene har allerede gått over til mer moderne løsninger. I bedriftsmarkedet er bildet mer sammensatt.

– Vi ber bedriftene gjennomgå kobberlinjene de betaler for med sikte på å avdekke hva de faktisk til. Dersom det er fasttelefoner som ikke lenger er i bruk, er det som regel uproblematisk. Men dersom alarmer til heiser og andre installasjoner er koblet på kobbernettet, må bedriftene løse dette i løpet av høsten, sier Christensen.