Foreslår at politikere får kontordager på rådhuset