Elever står uten lærer: – Blir stadig vanskeligere å rekruttere til grisgrendte strøk