Dette er planen for nytt kryss og ny bru på hovedveien: – Bruen er generelt i dårlig forfatning

foto