– Han er en som har vært synlig i lokalmiljøet

foto