Det blir færre fosninger, men her går trenden motsatt vei

foto