Droppet nytt næringsareal i krattskog: – De neste 12 årene skal vi altså ikke legge til rette for noen utbygging