- Dette kan gjøre at vi kan holde på ungdommen

foto