Alle skolene beholdes som før. Foreldre frykter konsekvensene