Så mange saker med vold i hjemmet har politiet hatt i 2020