Her har de utvidet tilbudet. Det førte til 3.5 millioner i økt omsetning på tre år