Fosen-elever representerer fylket i nasjonalt prosjekt

foto