Stoksunding Arne Sydskjør kjemper som kjent fremdeles for det han mener er korrekt skrivemåte av stedsnavnet Stoksund. Eller Stokksund, om man vil. I 2002 samlet åfjordingen cirka 200 underskrifter, med krav om at stedsnavnet endres til den opprinnelige skrivemåten med enkel k. Formannskapet behandlet saken, og bestemte seg for å reise navnesak. Der bestemte kommunen at skrivemåten skulle være med dobbelt k. Vedtaket ble tatt etter innspill fra Statens kartverk og Navnekonsulenten.

Sydskjør etterlyser derimot svar på hvorfor navnet ble endret i utgangspunktet. Dette mener han kan ha vært avgjørende for kommunens vedtak, som han ønsker forandret. Ordfører Vibeke Stjern lover å se på saken.

Rydde opp

– Jeg synes Sydskjør legger fram interessant argumentasjon, med tanke på opphavet til stedsnavnet. Spørsmålet er når og hvor navnet ble endret, og hvilke fakta kommunen baserte sitt vedtak i navnesaken på. Jeg synes derfor vi bør få ryddet opp i historiske fakta. Så får vi ta ting derfra, sier Vibeke Stjern, som samtidig ikke kan love noen ny navnesak.

Sydskjør mener at det var kartverket som innførte to k-er i stedsnavnet. Det skal ifølge Sydskjørs undersøkelser ha skjedd ubemerket på gamle kart. Åfjordingen mener kartverket har snikinnført skrivemåten, som senere har blitt godkjent som riktig.

- Kan ha vært oss

Statens kartverk mener skrivemåten bør være med to k-er. Navneansvarlig Nils Jørgen Gaasvik sier samtidig at de kan ha vært først ute med omskrivingen.

– Endringen kan godt ha skjedd hos oss. Men i så fall ble det nok gjort etter råd fra navnekonsulenten. Stoksund med enkel k er allmenn eldre rettskrivningsform. I moderne skrivemåte blir det riktigere å skrive med to k-er, sier Nils Jørgen Gaasvik.

Vibeke Stjern ønsker alle historiske fakta på bordet. Foto: Arkiv