Har vært nærmeste naboer hele livet, men har bodd i hver sin kommune