Roan kommunestyre skal torsdag denne uka ta stilling til om man skal slutte å sende ut møteinnkallinger i papirform, men heller gå for innkjøp av nettbrett.

Tusener å spare

I bakgrunnen for saken, blir det opplyst om at kostnadene ved utsending av sakspapirer er betydelige. Bare i porto påløp det kostnader på 1776 kroner for utsending av sakspapirer til forrige kommunestyre. I tillegg kom kostnader til blekk og papir på anslagsvis 1460 kroner.

Ved å kunne sende ut sakspapirene elektronisk, har man regnet ut at man anslagsvis vil få en kostnadsbesparelse på over 1300 kroner per kommunestyremøte for de faste medlemmene. Hvis man regner med vararepresentantene så vil besparelsen være på over 2 640 kroner, i tillegg til at dette vil gi en tidsbesparelse for administrasjonen på håndtering av kopiering og utsendelse.

Ja fra formannskapet

Formannskapet har allerede behandlet saken og sagt «ja – dette bør vi gjøre noe med». Følgende vedtak ble fattet, hvilket står som innstilling til vedtak i denne saken:

«Roan kommune går til innkjøp av nettbrett til de faste representantene i kommunestyret og hovedutvalgene, og vararepresentanter etter fordelingsnøkkel.

Den enkelte representants behov kartlegges og det utarbeides en avtale som inngås med den enkelte representanten.

Innkjøpet bakes inn i revidert investeringsbudsjett for 2018 med kr. 100 000,-, og dekkes ved bruk av disposisjonsfond.»