Før det snudde i desember hadde vi 20 måneder på rad med konkursøkning.

– Nå ser vi at den positive trenden har satt seg skikkelig. Den positive utviklingen i forhold til i fjor er ikke overraskende, når vi tenker på finanskrisens sterke innvirkning for et år siden, sier Gabor Molnar i analyseselskapet Experian.

Men antallet konkurser er fortsatt høyt. Årets februar ligger 49 prosent over februar 2008.

Byggetrend

80 av konkursene kom i bygg og anlegg, men det er likevel 27 prosent færre enn samme måned i fjor.

Den positive utviklingen berører også Omsetning og drift av fast eiendom, der antallet konkurser nå er nesten det halve av hva det var for et år siden.

– Det er også verdt å merke seg at norsk industri er inne i smulere farvann. Nedgangen i konkurser er på 27 prosent så langt i 2010, sier Molnar.

Informasjons- og kommunikasjonsbransjen er også inne i bedre tider. Nedgangen i februar var 41 prosent. Hittil i år har 17 foretak gått konkurs mot 28 i samme periode i fjor.

Primærnæringene går i den andre retningen, selv om tallene er små. Februar innebar ti nye nedleggelser innen jordbruk, skogbruk og fiske, i tillegg til de ni i januar. Hittil i år har de tre næringene hatt en samlet økning i konkurser på 138 prosent.