Rammene for 2015 er lavere enn i dag, og det er derfor nødvendig med rute- og prisendringer. Dette skriver AtB i en pressemelding.– Endringene gjøres i lavtrafikkperioderGrethe Opsal, markedssjef i AtB, skriver i en e-post at rutetilbudet endres fra 12. januar. Endringen gjøres ifølge Opsal på bakgrunn av passasjerstatistikk og dialog med de ulike operatørene som kjører for AtB.«Hver enkelt kommune har også vært invitert til å komme med innspill og forslag knyttet opp mot det eksisterende rutetilbudet. Hovedkriteriene for AtB er å ta mest mulig vare på kjerneområdet som står for de aller fleste kollektivreisene, og hvor det er potensial for vekst. På bakgrunn av dialog med kommuner og operatører, er rutejusteringene gjort på en så hensiktsmessig måte som mulig innenfor rammen, for å tilpasse tilbudet til ulike behov knyttet til jobb, skole og handel. For de aller fleste reisende til og fra jobb, skole og pendlere vil det ikke bli store endringer på rutetilbudet. Endringene blir gjort i lavtrafikkperioder på formiddag, kveld og helg», opplyser Opsal i en uttalelse.

Endringer og slettede bussruter fra 12. januar 2014

Rute 450:

* Avgang 06.40 fra Rissa slettet. * Avgang 06.15 fra Råkvåg slettet.Rute 451:* Avgang 09.10 fra Brekstad slettet fra Botngård-Krinsvatnet.* Avgang 9.55 fra Krinsvatnet er slettet.* Avgang 15.00 fra Krinsvatnet er slettet fra Krinsvatnet-Botngård.* Avgang 18.00 fra Brekstad fredag slettet.Rute 453:* Avgang 05.15 fra Hellesvik slettet.* Avgang 15.35 fra Botngård er endret til å kjøre mandag, tirsdag, torsdag og fredag.Rute 559:* Avgang 09.35 fra Brekstad er endret til å kjøre mandag, onsdag og fredag.* Avgang 13.15 fra Brekstad er endret til å kjøre mandag, onsdag og fredag.Rute 5552:* Avgang 05.45 fra Ottersbo-Brekstad slettet.* Avgang 8.00 fra Ottersbo-Brekstad slettet og byttet med en avgang på rute 451.

Båt

Rute 800 Trondheim - Brekstad:* Ingen endring på hovedrutene, men redusert tilbud fra sommerrutene i juni tilsvarende sommeren 2014. * Rute 810 Trondheim-Vanvikan, redusert med én avgang på kveld mandag til fredag og to avganger lørdag og én søndag.

Prisene går opp