Rædergård Entreprenør søkte i februar i år om dispensasjon fra dagens reguleringsplan, og om oppføring av tre rekkehus med totalt ni leiligheter ved Furuveien i Prestdalen i Botngård.

Området er i dag regulert til eneboliger.

- Metningspunktet er nådd

Hovedutvalg for arealbruk og drift innvilget dispensasjon. Naboer til tomtene klaget på avgjørelsen, men vedtaket ble opprettholdt av utvalget og sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Naboene mener at kommunen har brutt plan- og bygningsloven, og viser blant annet til at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Videre peker naboene på at nærområdet allerede er svært konsentrert, og at kommunen har innvilget dispensasjonssøknader over flere år uten å iverksette reguleringsendring.

- Huset ble kjøpt ut fra det reguleringsplanen sa om hvordan skulle se ut i området frem i tid. Dessuten har vi unger, og tenker på dem, sier en av naboene, Bjørn Solem.

Naboene peker at avgjørelsen vil medføre mye ekstra trafikk i nabolaget, og at deres metningspunkt med fortetting i området er nådd.

- Vi er blitt hørt nå, så får vi se om det er behov for å krangle mer, sier Solem.

Vurdert ugyldig

Fylkesmannen gir naboene medhold i sin klage, og viser til at Hovedutvalg for arealbruk og drift ikke har vurdert om lovens vilkår for å innvilge dispensasjon er oppfylt.

«Kommunen har pekt på relevante fordeler ved tiltaket, men ikke konkludert om fordelene er klart større enn ulempene», skriver Fylkesmannen.

Videre konkluderer Fylkesmannen med at vedtaket derfor er ugyldig og må oppheves.

Fylkesmannen påpeker at reguleringsplanen på det nærmeste er utbygd med en rekke dispensasjoner som har ført til betydelig flere boliger enn påtenkt innenfor område, men tar ikke stilling til hva som bør være det endelige resultatet i saken, og returnerer den for ny behandling i kommunen.

Leder for arealbruk og drift, Jostein Tårnes, sier at Fylkesmannens beslutning tas til etterretning.

- Vi vil trolig behandle saken på nytt i midten av august, og gjøre klart et nytt saksfremlegg, forteller han.

Få med deg siste nytt fra Fosen? Følg Fosna-Folket på  Facebook og Instagram.