Mange spennende arkeologiske funn er gjort i forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets utgravinger ved den nye kampflybasen i Ørland. Så langt i år er om lag 42 000 kvadratmeter jord åpnet opp – og under den skjuler det seg spor som kan fortelle over tusen år gamle historier.

15 fotballbaner

- Området er kjempestort, og utgjør cirka 15 fotballbaner. Dette er en av de største arkeologiske flateavdekkingene i Norge, sier prosjektleder Ingrid Ystgaard fra NTNU Vitenskapsmuseet.

Hun kan fortelle at arkeologene stadig finner nye gjenstander eller tegn på bosetting. Siden midten av juli måned er det funnet både eldgamle gårdstun, kjøkkenredskaper og en over 400 år gammel leke, for å nevne noe.

Leken antas å være fra 1600-tallet, og er dermed relativt «moderne» sammenlignet med andre funn som er gjort ved basen.

- Nydelig bevart

- Den ble funnet i en brønn, eller vannhull, for rundt to uker siden, og er en del av en lekebåt. Lekebåten er utskjæret i tre, og var nydelig bevart. Den har ligget i fukt, forteller prosjektlederen.

De forhistoriske gårdstunene som er funnet er imidlertid langt eldre enn lekebåten.

- Vi har klart å finne syv fullstendige, forhistoriske gårdstun. Disse lå spredt langs ryggen ved Uthaugsveien og kommer fra ulike tidsperioder. Det eldste gårdstunet antas å være fra 2500 år før Kristus, mens det yngste er datert til 1000 år etter Kristus, sier Ystgaard.

Kleberstenkar og trau

Arkeologene har også funnet redskaper som trau, kar og baksteheller.

- Vi har funnet deler av keramikkar, som er datert til rundt 200 til 500 år etter Kristus, og kleberstenkar og baksteheller fra 1000 år etter Kristus. Funnene knyttes til matlaging og bosetting, forklarer Ystegaard.